English | ورود

تلفن فروشگاههاي شركت سهامي فرش ايران : شماره تلفن 66705236 فروشگاه مرکزی / تهران و شماره 22749294 فروشگاه شماره 2 تهران خيابان وليعصر روبروي باغ فردوس . در شهرستان كرج نيز: با شماره 02632266792 و در شهرستانها نيز با فروشگاههاي شركت سهامي فرش ايران در شهرستانهاي مربوطه تماس بگيريد/ روابط عمومي شركت سهامي فرش ايران/ افتتاح فروشگاههاي جديد شركت سهامي فرش ايران در قم و تبريز و نيز افتتاح فروشگاه شماره 2 تهران شركت سهامي فرش ايران در شمال شهر تهران / فروشگاه جديد شركت سهامي فرش ايران در خيابان ولي عصر بعد از چهارراه پارك وي روبروي باغ فردوس جنب بانك شهر افتتاح گرديد شماره تلفن هاي اين فروشگاه : 22710906 و 22749294- غرفه اختصاصی شرکت سهامی فرش ایران در شهروند شهرک غرب خیابان ایران زمین افتتاح شد آدرس :شهرک غرب واقع در خیابان ایران زمین روبروی مجتمع سینا ، فروشگاه شهروند،طبقه دوم/ساعت 10صبح الی 10شب حهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن 66705236 داخلي 106 يا 117 تماس بگيريد-معاوضه فرش كهنه با نو - -حراج فرش روزهاي دوشنبه هرهفته ساعت 5 بعدازظهر در محل فروشگاه مركزي واقع در خيابان فردوسي روبروي خيابان نوفل لوشاتو شماره 357 تلفن 66705236-
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

استانداردها

با توجه به رعايت معيارهای استاندارد و صحيح دربافت قالی مي‏توان مهم‏ترين ويژگي‏های توليدات اين شركت را به شرح ذيل برشمرد :

1) پشم ‏مصرفی درقالي‏های توليدی اين شركت از بهترين پشم‏های ايران وبه ‏صورت سفيد درجه‏ يك ويك‏ دست بهاره مي‏باشد كه ‏ازطريق كارخانجات معظم خود در كرج كه مجهز به واحدهای شستشوی پشم ، رنگرزی وريسندگی است تبديل به مواد قابل مصرف در فرش مي‏گردد.

2) دراين كارخانه پشم‏ های خريداری شده به لحاظ ساختمان فيزيكی پشم ازنظر جعد ، طول وميكرون ، متناسب با كاربرد آن در قالي‏های طبقه‏ بندی مي‏گردند ورعايت همين موضوع باعث دوام فرش‏های شركت مي‏باشد .

3) درجهت مقاومت بيشتر پرز فرش های توليدی شركت ، تمامی نخ پشم موردنظر دولا تاب می شود وتاب‏ اضافی ، مقاومت پرز قالی را افزايش داده ودرنتيجه قالی ديرتر نخ‏ نما مي‏گردد.

4) شيوه رنگرزی الياف پشم درشركت‏ سهامي‏ فرش ايران شيوه‏ ای سنتی مي‏باشد . يعنی با استفاده از مواد گياهی و حيوانی و معدنی مانند ريشه روناس ، پوست گردو ، پوست انار ، برگ‏ مو ، قرمز دانه ، قره‏ قروت و ماست ترش . فرش‏هايي كه با استفاده ازاين مواد بافته مي‏شوند ضمن داشتن دوام بيشتر ، با گذشت زمان جلای خاصی يافته ، زيباتر می شوند و از ارزش بيشتری برخوردار مي‏گردند .

5) نخ‏های پشم موردمصرف درقالي‏های اين شركت ضدبيد می شوند.

6) نخ‏ پنبه موردمصرف برای تار و پود قالي‏های اين شركت نيز به‏ طور كلی از پنبه خالص تهيه شده و درجهت افزايش مقاومت نخ ، آن را به صورت سه‏ لاگرد وترتاب می تابند .

7) كليه پودهای مصرفی درفرش‏های شركت قبل از مصرف به رنگ آبی مي‏شود تا هم از آب‏رفتگی عرض فرش درهنگام شستشو جلوگيری گردد وهم زمانی كه فرش‏ها كهنه مي‏شود جلوه بهتری داشته باشند.