English | ورود

تلفن فروشگاههاي شركت سهامي فرش ايران : شماره تلفن 66705236 فروشگاه مرکزی / تهران و شماره 22749294 فروشگاه شماره 2 تهران خيابان وليعصر روبروي باغ فردوس . در شهرستان كرج نيز: با شماره 02632266792 و در شهرستانها نيز با فروشگاههاي شركت سهامي فرش ايران در شهرستانهاي مربوطه تماس بگيريد/ روابط عمومي شركت سهامي فرش ايران/ افتتاح فروشگاههاي جديد شركت سهامي فرش ايران در قم و تبريز و نيز افتتاح فروشگاه شماره 2 تهران شركت سهامي فرش ايران در شمال شهر تهران / فروشگاه جديد شركت سهامي فرش ايران در خيابان ولي عصر بعد از چهارراه پارك وي روبروي باغ فردوس جنب بانك شهر افتتاح گرديد شماره تلفن هاي اين فروشگاه : 22710906 و 22749294- غرفه اختصاصی شرکت سهامی فرش ایران در شهروند شهرک غرب خیابان ایران زمین افتتاح شد آدرس :شهرک غرب واقع در خیابان ایران زمین روبروی مجتمع سینا ، فروشگاه شهروند،طبقه دوم/ساعت 10صبح الی 10شب حهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن 66705236 داخلي 106 يا 117 تماس بگيريد-معاوضه فرش كهنه با نو - -حراج فرش روزهاي دوشنبه هرهفته ساعت 5 بعدازظهر در محل فروشگاه مركزي واقع در خيابان فردوسي روبروي خيابان نوفل لوشاتو شماره 357 تلفن 66705236-
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

شرح وظایف

Untitled 12

الف : هدف

ترويج صنعت فرشبافي و ساير صنايع كوچك دستي بوسيله ايجاد كاركاهها و دادن سفارش به صنعتگران و انجام كليه عمليات مربوط به آنها و همجنين بازرگاني آن در داخل و خارج و انجام هرگونه راهنمايي مربوط.

ب : وظايف اساسي

-         خريد مواد خام و تبديل آن به مواد مصرفي شدني براي مصارف قاليبافي.

-        توليد انواع قالي.

-       توزيع، انبارداري و ارزيابي قالبهاي توليد شده.

-       بازاريابي و فروش و عرضه آن به بازارهاي داخلي و خارجي.

-         حمايت از قاليبافان كشور و حفظ ويژگي‌هاي اصالتي هنر و صنعت فرش و ترويج آن.

1-1- حوزه مديريت عامل

-         برقراري ارتباط مديرعامل و هئيت مديره با دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي، اشخاص و واحدهاي تابعه و ترتيب تشكيل جلسات و ملاقاتهاي مديرعامل.

-         ابلاغ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصميمات به واحدهاي تابعه.

-         انجام كليه امور مربوط به مكاتبات و مراسلات مديرعامل.

-         آماده نمودن سوابق و تهيه دستور جلسات هيئت مديره و نگهداري صورتجلسات مربوط.

-         پيگيري كليه امور حقوقي شركت اعم از تهيه لوايح و دفاعيات جهت طرح در مراجع صلاحيتدار و غيره.

-         آگاه نمودن جامعه از فعاليت‌هاي شركت و تهيه و تنظيم و ارائه اخبار، مقالات و آگهي‌هاي مربوطه جهت درج در جرايد و پخش از راديو و تلويزيون.

-         ترتيب مصاحبه‌هاي مطبوعاتي و راديو تلويزيوني مقامات شركت و كمك در تهيه برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و گزارش‌هاي مطبوعاتي.

-         انجام كليه امور مربوط به انتشارات و تبليغات در خصوص صنعت فرش اعم از تهيه بروشور، بولتن، كتاب و نشريات.

-         همكاري با واحدهاي ذيربط جهت تشكيل نمايشگاه‌هاي فرش.

-         بازرسي امور جاري كليه واحدها براي حصول اطمينان از صحت جريان امور و تهيه گزارشهاي لازم براي مديرعامل.

-         ارزشيابي فعاليت واحدها و بررسي علل و موجبات وقفه در اجراي كارها و ارائه پيشنهادات مناسب جهت پيگيري از اشتباهات و انحرافات و جلوگيري از وقوع تكرار آنها.

-         رسيدگي به شكايات واصله در حد قوانين و مقررات و اعلام پاسخ به شاكي.

-         انجام ساير امور مربوطه كه حسب مورد از سوي مديرعامل ارجاع مي‌شود.

2-1- مديريت طرح و برنامه و توسعه

-         مطالعه و تحقيق در خصوص فعاليت‌هاي مختلف صنعت فرش و تهيه گزارش و پيشنهادات لازم در اين زمينه.

-         ارائه برنامه‌هاي لازم در جهت تحقق اهداف شركت.

-         گردآوري اطلاعات لازم جهت تهيه طرحها و پروژه‌هاي مورد نظر شركت.

-         كنترل برنامه‌ها در مراحل مختلف اجرا جهت حصول اطمينان از اجراي صحيح آنها و عنداللزوم تغيير در برنامه‌هاي عملياتي جهت رفع نارسائيها.

-         ارائه نظر در مورد افزايش يا كاهش توليد در مناطق مختلف تحت فعاليت شركت با هماهنگي ساير واحدهاي ذيربط.

-         ارائه نظر و پيشنهاد در زمينه چگونگي طرح و ابعاد فرش‌هاي مورد قبول مشتريان داخل و خارج براي هريك از مناطق توليد با همكاري ساير واحدها.

-         انجام اقدامات لازم در خصوص طرح‌هاي عمراني شركت و نظارت بر اجراي آنها و همچنين تهيه گزارشات لازم براي مقامات ذيربط در اين زمينه.

-         جمع‌آوري و تجزيه و تحليل و نگهداري كليه آمارهاي مورد نياز واحدهاي مختلف شركت.

-         تهيه و اجراي برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان و اجراي دوره هاي كارآموزي ويژه كارآموزان

-         انجام كليه امور نرم‌افزاري و سخت‌افزاري سيستم‌هاي موجود شركت و تأمين و نگهداري شبكه.

-         مديريت و بروزرساني وب سايت شركت.

-         تهيه گزارش عملكرد شركت

3-1- مديريت ارزيابي و ترميم

·         تهيه و تنظيم دستورالعمل و ضوابط مربوط به ارزيابي فرش.

·         ارزيابي فرش با توجه به نوسانات قيمت‌ها و تعيين قيمت فروش.

·         طبقه‌بندي و رديف كردن كليه فرش‌ها و الصاق برچسب و كليه مشخصات فرش در پشت آن.

·         تشخيص معايب و نواقص فرش و تذكر آن به مديريت توليد جهت جلوگيري از تكرار.بافت فرش‌هاي ناقص و معبوب

·         ترميم نواقص و معايب فرشهاي قابل اصلاح.

·         اعلام مشخصات كليه فرش‌هاي ارزيابي شده به امور مالي جهت ثبت در كامپيوتر.

2- معاونت امور توليد

·         رسيدگي و نظارت بر امور ادارات توليد و اتخاذ تصميمات لازم درباره آن براساس اختبارات تويض شده.

·         سرپرستي و كنترل امور مربوط به انبار فرش.

·         هدابت و ارائه راهنمايي‌هاي لازم در زمينه‌هاي مربوط به بررسي و شناخت طرح‌ها و نقشه‌هاي اصيل ايراني و رنگ‌هاي طبيعي مورد استفاده در بافت فرش.

·         سرپرستي و نظارت در امر توليد و تكثير نقشه‌هاي اصيل مورد استفاده ادارات توليد و ايجاد نشست‌ها و سمينارهايي با شركت مسئولان واحدهاي تحت نظر به منظور بررسي مسائل و مشكلات و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بين فعاليت‌هاي واحدهاي مزبور.

·         اخذ گزارشات لازم از مسئولان واحدهاي تحت نظر به منظور اطلاع از چگونگي انجام فعاليت‌ها و پيشرفت امور.

·         اقدامات لازم در جهت تاسيس ادارات توليدي جديد در نقاط مختلف كشور.

1-2- مديريت طرح و رنگ

·         انجام بررسي‌هاي لازم بمنظور شناخت طرح و نقشه‌هاي قالي اصيل ايراني.

·         بوجود آوردن طرح‌هاي جديد قالي با در نظر گرفتن اصالت هنر فرشهاي ايراني.

·         تحقيق و شناخت رنگ‌هاي طبيعي (حيواني و نباتي) و تهيه دستورالعمل و طرز كاربرد آن در مناطق توليد.

·         تهيه و تكثير نقشه‌هاي مورد نياز و انجام كليه مراحل آن اعم از طراحي مدادي، گرده‌برداري، رنگ‌آميزي، نقطه‌گذاري و غيره.

·         تائيد نقشه‌هايي كه بوسيله ادارات توليد جهت بافت قالي پيشنهاد مي‌گردد با توجه به خصوصيات محلي هر شعبه.

·         نظارت بر طرح‌هايي كه مورد استفاده قاليبافان در ادارات توليد واقع مي‌گردد.

·         ارسال نقشه‌هاي مناسب براي ادارات نوبنياد و اداراتي كه هنوز از داشتن يك سبك خاص برخوردار نيستند با توجه به امكانات بافت آنها و آداب و رسوم محلي.

·         آزمايش رنگ‌هاي مختلف و مواد متشكله آن و همكاري با آزمايشگاه كارخانجات تامين مواد اوليه كرج.

2-2- مديريت توليد

·         شناخت امكانات توليدي ادارات هر منطقه.

·         برنامه‌ريزي امور توليدي ادارات و مناطق

·         رسيدگي به نيازمندي‌هاي شعب از نظر تأمين مواد اوليه و انجام اقدامات لازم در مورد تأمين آن.

·         رسيدگي به ميزان و چگونگي دستمزد كارگران قاليباف.

·         تهيه دستورالعمل‌هاي لازم بمنظور راهنمايي متصديان و مسئولان قاليبافي و جلوگيري از بروز اشتباهات كار توليد قالي.

·         ارتباط مستمر با كارخانجات تهيه مواد اوليه كرج و منابع ديگر در مورد تأمين مواد اوليه ادارات و مناطق.

·         كنترل برنامه‌ها در مراحل مختلف اجرا جهت حصول اطمينان از اجراي صحيح آن.

·         اعزام كارشناسان و متخصصين به ادارات مختلف شهرستانها بمنظور رسيدگي و حصول اطمينان از چگونگي بافت و ميزان توليد.

·         قبول سفارشات جهت توليد از واحدهاي فروش و ترتيب بافت و تهيه و تدارك سفارشات مزبور.

·         تنظيم مجموعه نحوه بافت و توليد فرش دستباف در ادارات فرش تابعه.

·         اقدام جهت توسعه و تكميل متخصصين فني و همچنين تربيت كارآموزان قاليباف طرح‌هاي عمراني.

·         سرپرستي برامور انبار فرش‌هاي ارزيابي نشده و انبار مواد اوليه و نظارت برحسن اجراي نحوه تحويل و نگهداري و عرضه آنها.

3-2- مديريت كارخانجات كرج

·         برنامه‌ريزي و تعيين خط‌مشي امور جاري كارخانه.

·         قبول سفارشات توليد و صدور دستورات لازم.

·         اداره امور كارخانه.

·         تقسيم كار و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي كارخانه.

·         كنترل كليه امور و تنظيم گزارش‌هاي لازم از پيشرفت كار.

·         تهيه طرح و پيشنهاد درباره موضوع‌هاي ارجاعي از طرف مديرعامل شركت سهامي فرش ايران.

·         جمع‌آوري آمار و ارقام توليد و تجزيه و تحليل آن.

·         تنظيم گزارش‌هاي لازم در زمينه‌هاي امور اداري، مالي، توليد و فروش مواد اوليه.

1-3-2- كارخانه پشم شويي

·         تحويل گرفتن پشم ناشور از انبار.

·         توزين پشم ناشور و حمل آن به قسمت شستشو.

·         حلاجي پشم ناشور.

·         آماده نمودن دستگاه‌ها و ماشين آلات پشم‌شويي.

·         انجام عمليات مربوط به شستشوي پشم و خشك كردن آن.

·         عدلبندي پشم‌هاي شسته و خشك شده و توزين و ارسال آن به انبار.

·         اجراي دستورالعمل‌هاي مربوط به امور توليدي و تنظيم گزارش‌هاي لازم از جريان پيشرفت كار.

·         نظارت بر كار ماشين‌آلات و انجام تعميرات جزيي آن.

·         تهيه آمار مقدماتي توليد بطور روزانه.

2-3-2- كارخانه ريسندگي

·         تحويل و توزين پشم شسته و رنگي از انبار.

·         تهيه محلول آب و روغن مناسب.

·         انجام عمليات لازم در زمينه آب و روغن زدن پشم‌هاي شسته سفيد و رنگي.

·         حلاجي پشم آماده شده.

·         انجام عمليات مربوط به ريسندگي توسط دستگاه كرميل.

·         انجام عمليات مربوط به دستگاه رينگ.

·         انجام عمليات مربوط به دستگاه‌هاي دولاتاب، كلاف و بوبين.

·         اجراي دستورالعمل‌هاي مربوط به امور توليدي و تنظيم گزارش‌هاي لازم از جريان پيشرفت كار.

·         نظارت بركار ماشين‌آلات و انجام تعميرات جزيي آن.

3-3-2- كارخانه رنگرزي

·         تحويل گرفتن پشم شسته و يا خامه و توزين آن از انبار.

·         تحويل محلول‌هاي مناسب رنگرزي (مواد رنگي و اسيدي).

·         انجام عمليات رنگرزي مورد نياز.

·         انجام عمليات آزمايشگاهي بمنظور شناخت كيفيت رنگها و درجه ثبات آن.

·         برآورد ميزان رنگ مصرفي و صدور درخواست رنگ از انبار.

·         اجراي دستورالعمل‌هاي مربوط به امور توليدي و تنظيم گرارش‌هاي لازم از جريان پيشرفت كار.

4-3-2- كارخانه قاليشوئي وترميم فرش

·         انجام عمليات شستشوي فرش‌هاي رسيده از شعب و سايرين

·         انجام مرمت و رفو رفع معايب فرش هاي ارسالي

·         تهيه مواد اوليه مورد نياز قاليشويي و مرمت فرش

3- معاونت بازرگاني

·         رسيدگي و نظارت كلي بر امور فروش داخلي شركت و اتخاذ تصميمات لازم درباره آن در حدود اختيارات تفويض شده.

·         سرپرستي و كنترل مربوط به فروش خارجي و صادرات شركت و فراهم آوردن امكانات و تسهيلات لازم در زمينه پيشبرد امور مزبور.

·         هدايت و ارائه راهنماييهاي لازم در زمينه‌هاي مربوط به بررسي بازار و انجام تبليغات و گشايش نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي.

·         ايجاد نشست‌ها و سمينارهايي با شركت مسئولان واحدهاي تحت نظر به منظور سرپرستي مسائل و مشكلات و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بين فعاليت‌هاي واحدهاي مزبور.

·         اخذ گزارشات لازم از مسئولان واحدهاي تحت نظر به منظور اطلاع از چگونگي انجام فعاليت‌ها و پيشرفت امور.

·         سرپرستي و نظارت بر انجام امور خريد و فروش مواد اوليه فرش.

·         شركت در جلسات مناقصه و مزايده و اخذ تصميمات لازم طبق آئين‌نامه‌هاي مربوط.

·         انجام امور مناقصه و مزايده با رعايت مقررات و قوانين موضوعه.

·         نظارت بر كار مسئولان انبارهاي فرش و نحوه نگهداري آنها.

1-3- مديريت فروش داخلي

·         نظارت بر امور فروشگاه‌هاي داخل كشور.

·         تعيين خط‌مشي‌هاي فروش و تهيه آئين‌نامه‌هاي فروش نقدي و اقساطي براي داخل كشور.

·         برآورد نياز فروشگاه‌هاي داخل و از نظر ميزان فروش انواع فرش.

·         تحويل گرفتن فرش از انبار جهت فروش و عرضه در فروشگاهها.

·         بازاريابي و امور تبليغات لازم در داخل.

·         دريافت گزارش از فروشگاه‌هاي داخل كشور و ثبت و نگهداري دفتر آمار فروش داخل كشور.

·         انجام امور بازاريابي براي فروش فرش‌هاي شركت در داخل كشور براي جلب مشتري.

·         انجام اقدامات لازم در مورد تأسيس فروشگاه‌هاي جديد در نقاط مختلف كشور.

·         شناخت بازارهاي فروش داخل و ترتيب دادن غرفه‌هاي نمايش در نمايشگاه‌هاي داخلي.

·         انجام امور تزئينات و دكوراسيون نمايشگاه‌هاي داخل كشور.

2-3- مديريت فروش خارجي

·         انجام اقدامات لازم جهت گسترش فروش در خارج از كشور.

·         دريافت سفارش از كشورهاي خارجي.

·         ارسال فرش‌هاي صادراتي به كشورهاي مختلف و نمايندگي‌ها.

·         انجام و تدارك سفارشات و ارسال آنها جهت مشتريان خارجي.

·         ارتباط مستمر با كارشناسان و مشتريان خارجي و راهنمايي آن‌ها براي انتخاب فرش

·         انجام عمليات و تشريفات گمركي جهت حمل و نقل و صدور فرش‌هاي صادراتي.

·         تنظيم اسناد مطالبه خسارت از شركت‌هاي بيمه با همكاري مشاور يا كارشناسان حقوقي شركت.

·         دريافت گزارش‌هاي لازم از نمايندگي‌ها و تهيه دفتر آمار فروش فرش‌هاي صادراتي.

·         شناخت بازار‌هاي فروش خارجي و ترتيب دادن غرفه‌هاي نمايش در نمايشگاه‌هاي خارج از كشور.

4- معاونت اداري و مالي

·         رسيدگي و نظارت كلي بر امور مالي و اداري شركت و اتخاذ تصميمات لازم درباره آن در حدود اختيارات تفويض شده.

·         نظارت بر حسن جريان كليه امور و واحدهاي تحت سرپرستي.

·         رسيدگي و نظارت بر برنامه‌ها مختلف اداري و مالي شركت و ارجاع آن به واحدهاي ذيربط.

·         امضاء كليه مكاتبات اداري و مالي برحسب اختيارات تفويض شده.

·         امضاء كليه اسناد و چكها و صدور دستور هزينه تا حدود اختيارات.

·         مطالعه و اتخاذ تصميم در امور استخدامي كاركنان و ايجاد خط مشي با توجه به خطوط كلي تعيين شده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

·         نظارت برحسن اجراي مجموعه هدفها و وظايف شركت و لزوماً درخواست تجديد نظر در بافت تشكيلاتي شركت.

·         نظارت برحسن اجراي قوانين و مقررات اداري و استخدامي كشور.

·         نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالي طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي موضوعه.

·         انجام مطالعات لازم بمنظور ايجاد برقراري سيستم‌هاي مفيد و مؤثر در شركت.

·         انجام كليه احكام انتصاب، انتقال، اخراج، مرخصي و غيره بر حسب اختيارات مربوط.

·         اخذ گزارشات لازم از مسئولان واحد‌هاي تحت نظر بمنظور اطلاع از چگونگي انجام فعاليت‌ها و پيشرفت امور.

·         نظارت بر امور كارگزيني، تشكيلات، خدماتي، كارپردازي، دبيرخانه و بايگاني شركت.

·         انجام ساير امور مربوطه از طرف مقام مديريت عامل ارجاء مي‌گردد.

1-4- مديريت امور اداري و تشكيلات

·         سرپرستي و اعمال نظارت در حسن اجراي وظايف محوله به واحدهاي تابعه و صدور دستور لازم در حدود قوانين و اختيارات مربوطه.

·         نظارت بر انجام امور پرسنلي و برآورد تامين نيروي انساني.

·         تعيين خط مشي واحد‌هاي خدماتي و تداركاتي و نظارت برحسن اجراي امور مربوط.

·         پيش‌بيني و برآورد ملزومات و ساير احتياجات و تهيه آن حسب ضوابط و مقررات مربوطه.

·         نظارت و بررسي فعاليت واحد‌هاي سازماني شركت و ارائه برنامه لازم در زمينه ايجاد كارگاه يا ادارات جديد و يا تعطيل واحدهاي غيرفعال يا هماهنگي مسئولين ذيربط.

·         نظارت بر فعاليت اداره دبيرخانه.

·         شركت در جلسات و سمينارها و تهيه گزارشات لازم به مقام مافوق.

·         انجام ساير امور مربوطه.

2-4- مديريت امور مالي

·         انجام اقدامات لازم بمنظور تامين اعتبار هزينه‌هاي پرسنلي، اداري، سرمايه‌اي، در قالب بودجه مصوب.

·         دريافت درآمدهاي حاصل از فروش كالا، وصول سپرده‌ها و مطالبات شركت و انتقال آن به حسابهاي مربوطه و پرداخت به موقع ديون.

·         ثبت و نگهداري حساب درآمد و هزينه شركت و نگهداري دفاتر مربوطه.

·         تهيه و تنظيم حسابهاي مالي، اعم از صورت سود و زيان، ترازنامه و ساير گزارش‌هاي مالي.

·         نگهداري حساب اموال شركت.

·         رسيدگي، كنترل و تطبيق اسناد و مدارك مربوط به هزينه‌اي شركت در چارچوب مقررات مربوط.

·         اجراي مقررات مالي و محاسباتي براساس قوانين مربوطه.

·         پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان شركت در مواعد مقرر.

·         انجام امور حسابداري بازنشستگان و موظفين.

·         رسيدگي به حساب‌هاي مناطق و انجام حسابرسي‌هاي مستمر و تهيه گزارشهاي لازم.

·         انجام بررسي‌هاي لازم در خصوص تهيه و اجراي روش‌هاي مالي مناسب.

·         بررسي در خصوص وضعيت اعتباري متقاضيان خريد فرش‌هاي اقساطي و اقدام لازم براي دريافت تضمين‌هاي لازم از آنها.

·         انجام اقدامات لازم جهت تهيه و تنظيم كنترل حساب اعتبارات و نگهداري اسناد و اوراق بهادار و همچنين دريافت اقساط مربوطه و نگهداري حساب مشتريان فرش‌هاي اقساطي پس از فروش فرش‌هاي مورد نظر.

·         تسويه حساب با مشتريان فرش‌هاي اقساطي پس از دريافت كليه اقساط و انجام اقدامات لازم براي وصول مطالبات شركت از طريق مراجع ذيربط.

·         تهيه و تدوين بودجه شركت

·         انجام ساير فعالبت‌هاي مالي شركت و همچنين ساير فعاليت‌هاي مرتبط با امور فرش‌هاي اقساطي.

شرح وظايف مديران فرش استان

·         نظارت و سركشي به ادارات فرش تحت سرپرستي.

·         رسيدگي در جهت افزايش كيفيت‌ها (توليد فرش، رنگرزي، طراحي) در ادارات تابعه.

·         بررسي و پيگيري برنامه توليد ادارات تحت سرپرستي و كنترل آن در جهت برابري با برنامه ارائه شده توسط امور توليد و هماهنگي توليد با نيازهاي فروش.

·         درخواست و دريافت خامه سفيد از كارخانجات كرج و انجام عمليات مربوط به رنگرزي خامه‌هاي مورد احتياج ادارات تحت سرپرستي.

·         تهيه تاروپود مورد نياز ادارات تابعه برابر ضوابط موجود.

·         انجام اقدامات لازم در مورد تهيه و تدارك وسايل مورد نياز قاليبافي از قبيل دار قالي و ابزار بافت و غيره برابر ضوابط.

·         انجام امور طراحي و نقشه‌كشي در جهت تامين نياز ادارات تحت سرپرستي با هماهنگي كميسيون نقشه.

·         توزيع مواد اوليه، ابزار كار و نقشه تهيه شده بين ادارات تابعه برابر ضوابط و نياز آنان.

·         كنترل هزينه‌هاي اداري و پرسنلي ادارات تحت سرپرستي و نسبت آن با هزينه‌هاي توليد و بهره‌وري بهتر از ميزان سرمايه‌هاي توليدي و افزايش راندمان توليد هر دار قالي.

·         بطور كلي مسئوليت حسن جريان امور اجراي دقيق قوانين و بخشنامه‌ها كميت و كيفيت توليدات ادارات تحت سرپرستي به عهده مدير منطقه خواهد بودو

·         تأمين فرش براي فروشگاه‌هاي ادارات تحت سرپرستي و نظارت دقيق بر فروش آنها.

·         تنظيم آمار توليد و فروش ادارات و تهيه گزارش‌هاي لازم از پيشرفت كار ادارات استان و ارسال آن به مركز.

·         انجام ساير امور محوله.

ادارات فرش

·         پيش‌بيني و برآورد مواد مورد نياز قاليبافي و گزارش آن به مدير استان و پيگيري لازم جهت تأمين مواد اوليه مورد نياز.

·         جلب و جذب قاليبافان ماهر و خودداري از سفارش بافت به قاليبافان غيرماهر و تلاش در جهت افزايش كيفي و كمي توليد فرش.

·         انجام اقدامات لازم در مورد استقرار كارگاه‌هاي قاليبافي جديد.

·         تحويل مواد اوليه و وسايل كار قاليبافي به كارگاه‌هاي مربوط.

·         نظارت و اداره امور كارگاه‌هاي قاليبافي، رنگرزي، طراحي و سرراست و پرداخت (چنانچه در اداره تحت سرپرستي وجود داشته باشد).

·         پرداخت دستمزد قاليبافان اداره تحت سرپرستي.

·         اهتمام در مورد پيدا كردن نقشه‌هاي بومي و محلي اصيل و ارسال آن به مركز با هماهنگي مدير استان.

·         كنترل كميت و كيفيت توليد فرش و هماهنگي آن با برنامه‌هاي داده شده از مركز

·         انجام امور اداري و مالي اداره تحت سرپرستي.

·         كنترل هزينه‌هاي اداري و پرسنلي و نسبت آن با هزينه‌هاي توليد و بهره‌وري بهتر از ميزان سرمايه‌هاي توليد و افزايش راندمان توليد هر دار قالي.

·         اجراي دقيق قوانين و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مركز.

·         تأمين فرش‌هاي مورد نياز اداره براي فروش.

·         تفكيك و طبقه‌بندي انواع فرش‌ها براساس دستورالعمل‌هاي مربوط.

·         فروش انواع فرش‌هاي موجود براساس آيين‌نامه و ضوابط تعيين شده.

·         نگهداري حسابهاي فروشگاه و صدور فاكتورهاي لازم.

·         تهيه و تنظيم آمار فروش روزانه و ثبت آن در كارتها و يا دفاتر مربوط.

·         دريافت سفارش از مشتريان و انجام اقدامات لازم جهت تهيه و تدارك آن.

·         تهيه و تنظيم آمارهاي لازم و گزارش پيشرفت كار و ارسال آن به مديريت استان و امور توليد

·         انجام ساير امور محوله.